ท่าเที่ยบเรือ
ท่าเรือ
สะพานเชื่อมท่าเรือ
content link2
1ท่าเรือ 2ท่าเรือ 3ท่าเรือ 4ท่าเรือ 1ท่าเรือ 1ท่าเรือ 1ท่าเรือ
 
ท่าเรือ ความยาว ความกว้าง ความลึกระดับน้ำ ขนาดเรือที่รับ
ท่าเรือด้านนอก 3 ท่า 610 เมตร 40 เมตร 14.00 เมตร ระดับน้ำทะเลปานกลาง 120,000 เดทเวทตัน
ท่าเรือด้านใน 3 ท่า 560 เมตร 40 เมตร 14.00 เมตร ระดับน้ำทะเลปานกลาง 60,000 เดทเวทตัน
ท่าเทียบเรือ     สะพานเชื่อมท่าเรือ
ความยาวท่าเรือรวม 1,210 เมตร     ความยาวสะพานเชื่อมท่าเรือ 2,800 เมตร
ความกว้างท่าเรือรวม 40 meters     ความกว้างสะพานเชื่อมท่าเรือ 10 เมตร
พื้นที่ใช้งานบนท่าเรือ 24,400 ตารางเมตร     อัตราการรรับน้ำหนักของสะพาน 80 ตันต่อช่วงสะพาน
ระดับน้ำของท่าเรือด้านนอก 14.00 meters MSL        
ระดับน้ำของท่าเรือด้านใน 14.00 meters MSL        
ขนาดเรือเดินสมุทรสูงสุดที่เทียบท่าได้ 120,000 DWT        
พิกัดที่ตั้ง Latitude      13   09' 20" North
Longtitude  100 53' 10" East
       

 

สิ่งอำนวยความสะดวกบนท่าเทียบเรือ

รูปภาพ รายการ จำนวน Description
โรงพักสินค้า 1. ปั้นจั่นท่าเรือ 2

1
ปั้นจั่นท่าเรือวิ่งบนราง ใช้สำหรับขนถ่ายสินค้าเข้า - ออกจากระวางเรือ
ขีดความสามารถ : 25 ตัน
ปั้นจั่นวิ่งได้อิสระหน้าท่า ใช้สำหรับขนถ่ายสินค้าเข้าออกจากระวางเรือ
ขีดความสามารถ : 45 ตัน
ประเภทสินค้า : สินค้าเทกอง สินค้าทั่วไป คอนเทนเนอร์ สินค้าขนาดพิเศษ
ลานพักสินค้า 2. ฮอปเปอร์ 8 อุปกรณ์ช่วยอำนวยความสะดวกและรวดเร็วขนถ่ายสินค้าออกจากระวางเรือ
ประเภทสินค้า : สินค้าเทกอง
รถปั่นจั่นเคลื่อนที่ 3. ปากคีบก้ามปู 7 อุปกรณ์ใช้สำหรับการขนถ่ายสินค้าเทกอง ที่มีความละเอียดสูงถึงปานกลาง เช่น ทราย, เศษไม้, หิน
ประเภทสินค้า: สินค้าเทกอง                ขีดความสามารถ : 9 คิวต่อการตัก 1 ครั้ง และ 14 คิวต่อการตัก 1 ครั้ง
รถยก 4. ปากคีบจำปา 2 อุปกรณ์ใช้สำหรับการขนถ่ายสินค้าประเภทเศษเหล็ก
ประเภทสินค้า : สินค้าเทกอง                ขีดความสามารถ: 10 ตันต่อการตัก 1 ครั้ง
เครื่องชั่งน้ำหนัก 5. กระบะเหล็ก 272 ใช้สำหรับช่วยในการลำเลียงสินค้าเทกองจากหน้าท่าไปยัง ลานพักหรือโรงพักสินค้า ประเภทสินค้า : สินค้าเทกอง
รถยกตู้สินค้า 6. เครื่องกำเนิดไฟฟ้าฉุกเฉิน 1 ใช้ในกรณีกระแสไฟฟ้าขัดข้อง

 

Sriracha Harbour Public Company Limited
Port Office : 31/4 moo 4, Surasak, Sriracha, Chonburi 20110
Tel. +66(0) 038-773-069-76, 038-773-76, 038-773-078-81
Bangkok Office : 9 U.M. Tower 17th Fl., Ramkhamhaeng Rd., Bangkok 10250
Tel : 662-719-9631-6 Fax: 662-719-9629