ระดับน้ำของวันที่ 22 May 2019 11:02
เดือน ปี
เวลา ระดับน้ำ
ไม่มีข้อมูลระดับน้ำในวันที่ท่านเลือก