ศรีราชา ฮาร์เบิร์

 

ศรีราชา ฮาร์เบอร์ เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 10 ตุลาคม 2532 ด้วยเงินลงทุนกว่า 1,700 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญ คือ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ และเป็นประตูในการนำเข้าและส่งออกสินค้าที่มีประสิทธิภาพ ของประเทศไทย ในยุคโลกาภิวัฒน์
 

ท่าเรือศรีราชาฯ เป็นท่าเรือน้ำลึกเอกชนแห่งแรกและใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ซึ่งตั้งอยู่ ณ จุดศูนย์กลางของแหล่งอุตสาหกรรมที่มีบทบาทสูงต่อระบบเศรษฐกิจและอุตสาหากรรมของประเทศไทย "Eastern Seaboard"

ท่าเรือศรีราชาฯ ได้ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับการการขนถ่ายสินค้าทุก
ประเภท เช่น สินค้าเทกอง สินค้าบรรจุหีบห่อ สินค้าทั่วไป ตู้คอนเทนเนอร์ สินค้าที่มีขนาดและน้ำหนักพิเศษ เป็นต้น

ในด้านความปลอดภัยระว่างการขนถ่ายสินค้า ท่าเรือศรีราชาฯ สามารถให้บริการได้ตลอดปี โดยปราศจากคลื่นและลมทะเลมารบกวน การขนถ่ายบริเวณหน้าท่า อันเนื่องมาจากท่าเรือศรีราชา ฯ ตั้งอยู่ในแนว ขนานกับ เกาะสีชัง ซึ่งถือเป็นกำบังคลื่นลมธรรมชาติขนาดใหญ่ ป้องกันสภาพความแปรปรวนของทะเล และนอกจากนี้ในด้านความปลอดภัยของสินค้าและทรัพย์สินของผู้มาใช้บริการ  ท่าเรือศรีราชาฯ  ทำการบริหารท่า ด้วยระบบ CCTV Port Management ตลอด 24 ชั่วโมง

   
ศรีราชาฯ มีความเชื่อมั่นในศักยภาพและประสิทธิภาพการให้บริการของ
ท่าเรือ ด้วยประสบการณ์กว่า 20 ปี ในธุรกิจบริการท่าเทียบเรือ เพื่อเป็นแนวทางการลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้กับผู้มาใช้บริการ ตลอด 24 ชั่วโมง 365 วัน ด้วย ทัศนคติในการทำงาน "ความสำเร็จของคุณ คือความสำเร็จของเรา
imgAbout 2

 

Sriracha Harbour Public Company Limited
Port Office : 31/4 moo 4, Surasak, Sriracha, Chonburi 20110
Tel. +66(0) 038-773-069-76, 038-773-76, 038-773-078-81
Bangkok Office : 9 U.M. Tower 17th Fl., Ramkhamhaeng Rd., Bangkok 10250
Tel : 662-719-9631-6 Fax: 662-719-9629