2532 ตุลาคม ก่อตั้งบริษัท ศรีราชาฮาร์เบอร์ จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียน 1,700 ล้านบาท

2535 กุมภาพันธ์ ท่าเรือก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์และเปิดใช้งานครั้งแรก

2537 เมษายน ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการท่าเรือเดินทะเล ขนถ่ายเฉพาะสินค้าเทกอง  สินค้าทั่วไป และตู้คอนเทนเนอร์ จากกรมเจ้าท่า

2538 กุมภาพันธ์
พฤศจิกายน
บริษัทจดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชน
M.V. TAHIR KAPTAN ขนาด 124,100 dwt เข้าเทียบท่าเรือ SRH ซึ่งเป็นเรือขนาดใหญ่ ที่สุดที่เข้าเทียบท่า SRH

2539 เมษายน ได้รับอนุมัติให้เป็นทำเนียบท่าเรืออนุมัติและโรงพักสินค้าเป็นการถาวรจาก กรมศุลกากร

2547 มิถุนายน ได้รับ ISPS code ซึ่งเป็นประมวลข้อบังคับว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยของเรือ และท่าเรือระหว่างประเทศ

2551 พฤษภาคม เริ่มใช้งาน ระบบ CCTV Port and Warehouse management

2553 กันยายน
ตุลาคม
เริ่มใช้งาน ปั้นจั่นท่าเรือหมายเลข 3
ขุดลอกบำรุงรักษาร่องน้ำ ครั้งแรก

2554 พฤษภาคม
ตุลาคม
โกดังสินค้าหมายเลข 8 ซึ่งมีพื้นที่ขนาด 4,800 ตรม สร้างเสร็จสมบูรณ์พร้อมใช้งาน
โครงการต่อเติมท่าเทียบเรือเพิ่มอีก 160 เมตร เสร็จสมบูรณ์

 

   
Sriracha Harbour Public Company Limited
Port Office : 31/4 moo 4, Surasak, Sriracha, Chonburi 20110
Tel. +66(0) 038-773-069-76, 038-773-76, 038-773-078-81
Bangkok Office : 9 U.M. Tower 17th Fl., Ramkhamhaeng Rd., Bangkok 10250
Tel : 662-719-9631-6 Fax: 662-719-9629