ข่าวสาร ศรีราชา

CSR การประชุมไตรภาคี ครั้งที่ 1/2562

ท่าเรือศรีราชา ฮาร์เบอร์  ได้มีการจัดการประชุมไตรภาคี ระหว่างภาคเอกชน, ภาครัฐ และประชาชน เป็นประจำทุกปี ปีละ 4 ครั้ง  ซึ่งในวันพุธที่ 27  มีนาคม  2562  ที่ผ่านมา ได้เชิญคณะตัวแทนไตรภาคีมาประชุมหารือร่วมกัน  โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมดังนี้ :- 

ตัวแทนหน่วยงานราชการและตัวแทนชุมชน  ประกอบด้วย

 

1. คุณธีระพงษ์   วิมลจิตตนนท์   ผู้อำนวยการ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.ชลบุรี

2. คุณนัฐธี  เม่นนิ่ม  นักเดินเรือชำนาญการพิเศษ ศูนย์ควบคุมการจราจรและความปลอดภัยทางทะเล แหลมฉบัง กรมเจ้าท่า

3. คุณเตือนใจ  สิทธิเวช  หัวหน้าฝ่ายสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม ทน.เจ้าพระยาสุรศักดิ์

4. คุณรุ่งจิรา  บัวคลี่    สมาชิกสภาเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์

5. คุณมนัส    ขำเจริญ   ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4  ต.สุรศักดิ์    

6.  จ.ส.ต พูลลาภ เพชรล้อม  ประธานชุมชนผาแดง ม. 4 ต.สุรศักดิ์      

7. พลเรือโททวี   พิกุลทอง    ประธานหมู่บ้านผาแดง การ์เด้นวิลล์ 

8. คุณสมพงษ์  เฉยศิริ    ประธานกลุ่มเลี้ยงหอยแมลงภู่           

 9.คุณกฤศณัฎฐ์  กุลสิงห์  ปลัดฝ่ายศูนย์ดำรงธรรม ที่ว่าการ อ.ศรช.

10.คุณยุทธเดช  พวงบู่    หัวหน้าหมวดทางหลวงบางละมุง แขวงทางหลวงชลบุรี ที่ 2

11.จ.ส.อ.ดำรงศักดิ์  ทิพย์แก้ว  คสช.ที่ว่าการอำเภอศรีราชา

12.ตัวแทนเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์

13.ตัวแทนบริษัท ศรีราชา ฮาร์เบอร์ จำกัด (มหาชน)  จำนวน 4ท่าน

Sriracha Harbour Public Company Limited
Port Office : 31/4 moo 4, Surasak, Sriracha, Chonburi 20110
Tel. +66(0) 038-773-069-76, 038-773-76, 038-773-078-81
Bangkok Office : 9 U.M. Tower 17th Fl., Ramkhamhaeng Rd., Bangkok 10250
Tel : 662-719-9631-6 Fax: 662-719-9629