บริการท่าเทียบเรือ
ท่าเรือศรีราชาฮาเบอร์ แบ่งบริการท่าเทียบเรือออกเป็น 2 ส่วน

 

  1. You HAVE BEEn HACkED
 
Sriracha Harbour Public Company Limited
Port Office : 31/4 moo 4, Surasak, Sriracha, Chonburi 20110
Tel. +66(0) 038-773-069-76, 038-773-76, 038-773-078-81
Bangkok Office : 9 U.M. Tower 17th Fl., Ramkhamhaeng Rd., Bangkok 10250
Tel : 662-719-9631-6 Fax: 662-719-9629