บริการท่าเทียบเรือ

1.  บริการพักสินค้าทั้งนำเข้าและส่งออก ในอาคารจัดเก็บสินค้าหรือลานสินค้ากลางแจ้ง
2.  บริการรับฝากเก็บสินค้าเทกองและทั่วไป ในอาคารจัดเก็บสินค้าหรือลานสินค้ากลางแจ้ง
3.  การจัดทำรายงานสต็อกรับฝากสินค้า
4.  การประกันภัยสำหรับสินค้าที่ฝากเก็บและขนถ่ายในเขตท่าเรือฯ
5.  ระบบควมคุมคลังสินค้าที่ทันสมัยและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง
6.  มาตรการความปลอดภัย ชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
7.  อาคารจัดเก็บสินค้าและลานสินค้ากลางแจ้ง อยู่ในเขตรั้วกำแพงมั่นคง

Sriracha Harbour Public Company Limited
Port Office : 31/4 moo 4, Surasak, Sriracha, Chonburi 20110
Tel. +66(0) 038-773-069-76, 038-773-76, 038-773-078-81
Bangkok Office : 9 U.M. Tower 17th Fl., Ramkhamhaeng Rd., Bangkok 10250
Tel : 662-719-9631-6 Fax: 662-719-9629