บริการท่าเทียบเรือ

1.  แรงงานขนถ่ายสินค้าทั้งในระวางเรือและพื้นที่ท่าเรือ
2.  บริการเรือลากจูง และเครนลอยน้ำ
3.  บริการพิธีการศุลกากร และตรวจปล่อย ณ ท่าเรือตลอด 24 ชั่วโมง
4.  บริการรถขนส่งสินค้าจากท่าเรือไปยังจุดหมายปลายทาง
5.  บริการตรวจสอบและชั่งน้ำหนักสินค้า
6.  บริการจัดเตรียมเครื่องจักร ในการขนถ่ายสินค้า

Sriracha Harbour Public Company Limited
Port Office : 31/4 moo 4, Surasak, Sriracha, Chonburi 20110
Tel. +66(0) 038-773-069-76, 038-773-76, 038-773-078-81
Bangkok Office : 9 U.M. Tower 17th Fl., Ramkhamhaeng Rd., Bangkok 10250
Tel : 662-719-9631-6 Fax: 662-719-9629