ท่าเทียบเรือ

ท่าเรือ ความยาว ความกว้าง ความลึกระดับน้ำ ขนาดเรือที่รับ
ท่าเรือด้านนอก 3 ท่า 610 เมตร 40 เมตร 14.00 เมตร
ระดับน้ำทะเลปานกลาง
120,000 เดทเวทตัน
ท่าเรือด้านใน 3 ท่า 560 เมตร 40 เมตร 12.50 เมตร
ระดับน้ำทะเลปานกลาง
60,000 เดทเวทตัน

 
 

ท่าเทียบเรือ

ความยาวท่าเรือรวม
1,210 เมตร
ความกว้างท่าเรือรวม
40 เมตร
พื้นที่ใช้งานบนท่าเรือ
24,400 ตารางเมตร
ระดับน้ำของท่าเรือด้านนอก
14.00 เมตร (MSL)
ระดับน้ำของท่าเรือด้านใน
12.50 เมตร (MSL)
ขนาดเรือเดินสมุทรสูงสุดที่เทียบท่าได้
120,000 เดทเวทตัน
พิกัดที่ตั้ง
ละติจูดที่ 13 09' 20" องศาเหนือ
ลองจิจูดที่ 100 53' 10" องศาตะวันออก
พิกัดนำร่อง
ละติจูดที่ 13 04' 00" องศาเหนือ
ลองจิจูดที่ 100 50' 04" องศาตะวันออก

สะพานเชื่อมท่าเรือ

ความยาวสะพานเชื่อมท่าเรือ
2,800 เมตร
ความกว้างสะพานเชื่อมท่าเรือ
10 เมตร
อัตราการรรับน้ำหนักของสะพาน
80 ตันต่อช่วงสะพาน

สิ่งอำนวยความสะดวก
บนท่าเทียบเรือ

ปั้นจั่นท่าเรือ

ปั้นจั่นท่าเรือวิ่งบนราง ใช้สำหรับขนถ่ายสินค้าเข้า - ออกจากระวางเรือ

จำนวน : 2 ตัว

ขีดความสามารถ : 25 ตัน

ปั้นจั่นวิ่งได้อิสระหน้าท่า ใช้สำหรับขนถ่ายสินค้าเข้าออกจากระวางเรือ

จำนวน : 1 ตัว

ขีดความสามารถ : 45 ตัน

ประเภทสินค้า : สินค้าเทกอง สินค้าทั่วไป คอนเทนเนอร์ สินค้าขนาดพิเศษ

ฮอปเปอร์

อุปกรณ์ช่วยอำนวยความสะดวกและรวดเร็วขนถ่ายสินค้าออกจากระวางเรือ

จำนวน : 8 ตัว

ประเภทสินค้า : สินค้าเทกอง

ปากคีบก้ามปู

อุปกรณ์ใช้สำหรับการขนถ่ายสินค้าเทกอง ที่มีความละเอียดสูงถึงปานกลาง เช่น ทราย, เศษไม้, หิน

จำนวน : 7 ตัว

ประเภทสินค้า: สินค้าเทกอง

ขีดความสามารถ : 9 คิวต่อการตัก 1 ครั้ง และ 14 คิวต่อการตัก 1 ครั้ง

ปากคีบจำปา

อุปกรณ์ใช้สำหรับการขนถ่ายสินค้าประเภทเศษเหล็ก

จำนวน : 2 ตัว

ประเภทสินค้า: สินค้าเทกอง

ขีดความสามารถ: 10 ตันต่อการตัก 1 ครั้ง

กระบะเหล็ก

ใช้สำหรับช่วยในการลำเลียงสินค้าเทกองจากหน้าท่าไปยัง ลานพักหรือโรงพักสินค้า

จำนวน : 272 ตัว

ประเภทสินค้า: สินค้าเทกอง

เครื่องกำเนิดไฟฟ้าฉุกเฉิน

ใช้ในกรณีกระแสไฟฟ้าขัดข้อง

จำนวน : 1 เครื่อง