SRH
ประวัติความเป็นมา

ประสบการณ์ 25 ปีในการทำธุรกิจเรามั่นใจที่จะเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จของคุณด้วยบริการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิภาพตลอด 24 ชั่วโมง 7 วันต่อสัปดาห์ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการทำงาน“ ความสำเร็จของคุณคือความสำเร็จของเรา”

2532

ก่อตั้งบริษัท ศรีราชาฮาร์เบอร์ จำกัด

2535

ท่าเรือก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์และเปิดใช้งานครั้งแรก โดยมีเรือลำแรกที่เข้าเทียบท่าคือ M/V "Dunaj" ขนสินค้าเศษเหล็ก ปริมาณสินค้า 40,000 ตัน

2537

ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการท่าเรือเดินทะเล ขนถ่ายเฉพาะสินค้าเทกอง สินค้าทั่วไป และตู้คอนเทนเนอร์ จากกรมเจ้าท่า

2538

บริษัทจดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชน M.V. TAHIR KAPTAN ขนาด 124,100 dwt เข้าเทียบท่าเรือ SRH ซึ่งเป็นเรือขนาดใหญ่ ที่สุดที่เข้าเทียบท่า SRH

2539

ได้รับอนุมัติให้เป็นทำเนียบท่าเรืออนุมัติและโรงพักสินค้าเป็นการถาวรจาก กรมศุลกากร

2547

ได้รับ ISPS code ซึ่งเป็นประมวลข้อบังคับว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยของเรือ และท่าเรือระหว่างประเทศ

2551

นำระบบบริหารจัดการท่าเรือ (Port Management Software) มาใช้งานร่วมกับระบบกล้องวงจรปิดอัตโนมัติ CCTV

2553

ติดตั้งปั้นจั่นท่าเรือ (ล้อยาง) ขนาด 104 ตัน สามารถเคลื่อนที่ไปได้ตลอดแนวทางท่าเรือทั้งด้านในและด้านนอก

2554-ปัจจุบัน

โครงการต่อเติมท่าเทียบเรือเพิ่มอีก 160 เมตร ไปทางด้านทิศเหนือ เพื่อรองรับปริมาณเรือที่เพิ่มขึ้น โกดังสินค้าหมายเลข 8 - 12 สร้างเสร็จสมบูรณ์พร้อมใช้งาน